poziome

Ogłoszenia:

W związku z uroczystością Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Rektor ustanowił godziny rektorskie w dniu 5 października.

Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny